در حال انتقال به بانک ... loading
  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

   اعمال محدوه قیمت

 • لطفا قبل از خرید محصول از سایز لاستیک خودروی خود اطمینان حاصل نمایید

  مرتب سازی
  • H

   تحمل سرعت تا 210 کیلومتر بر ساعت

  • 110

   تحمل وزن هر حلقه تا 1060 کیلوگرم

  • H

   تحمل سرعت تا 210 کیلومتر بر ساعت

  • 110

   تحمل وزن هر حلقه تا 1060 کیلوگرم

  • H

   تحمل سرعت تا 210 کیلومتر بر ساعت

  • 116

   تحمل وزن هر حلقه تا 1250 کیلوگرم

  • s

   تحمل سرعت تا 180 کیلومتر بر ساعت

  • 112

   تحمل وزن هر حلقه تا 1120 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 102

   تحمل وزن هر حلقه تا 850 کیلوگرم

  • V

   تحمل سرعت تا 240 کیلومتر بر ساعت

  • 101

   تحمل وزن هر حلقه تا 825 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 107

   تحمل وزن هر حلقه تا 975 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 97

   تحمل وزن هر حلقه تا 730 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 110

   تحمل وزن هر حلقه تا 1060 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 105

   تحمل وزن هر حلقه تا 925 کیلوگرم

  • W

   تحمل سرعت تا 270 کیلومتر بر ساعت

  • 98

   تحمل وزن هر حلقه تا 750 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 100

   تحمل وزن هر حلقه تا 800 کیلوگرم

  • H

   تحمل سرعت تا 210 کیلومتر بر ساعت

  • 100

   تحمل وزن هر حلقه تا 800 کیلوگرم

  • Y

   تحمل سرعت تا 300 کیلومتر بر ساعت

  • 98

   تحمل وزن هر حلقه تا 750 کیلوگرم

  • W

   تحمل سرعت تا 270 کیلومتر بر ساعت

  • 93

   تحمل وزن هر حلقه تا 650 کیلوگرم

  • V

   تحمل سرعت تا 240 کیلومتر بر ساعت

  • 100

   تحمل وزن هر حلقه تا 800 کیلوگرم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به برند رینگو می‌باشد.

call
back