آموزشی

بررسی سلامت فنی خودرو | کاملترین چک لیست

انجام تعمیر و نگهداری و بررسی منظم خودرو برای اطمینان از عملکرد بهینه، قابلیت اطمینان و ایمنی آن ضروری است. در اینجا چک لیستی از برخی زمینه های مهمی که برای بررسی سلامت فنی خودرو باید در نظر گرفته شود آورده شده است با مجله رینگو همراه باشید.

1- سطوح مایعات:

    – روغن موتور

    – خنک کننده/ضد یخ

    – روغن ترمز

    – مایع فرمان برقی

    – مایع انتقال (در صورت وجود)

    – مایع شوینده شیشه جلو

– روغن موتور: سطح روغن را با استفاده از میله اندازه گیری بررسی کنید و در صورت نیاز شارژ کنید. روغن تمیز برای روانکاری و عملکرد مناسب موتور ضروری است.

– خنک کننده/ضد یخ: اطمینان حاصل کنید که سطح مایع خنک کننده بین حداقل و حداکثر علامت است. این کار از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری می کند و از یخ زدن موتور در دماهای سرد محافظت می کند.

– روغن ترمز: سطح روغن ترمز را بررسی کنید و به دنبال علائم نشتی باشید. سطح مناسب روغن ترمز برای ترمزگیری موثر بسیار مهم است.

– مایع فرمان برقی: سطح روغن فرمان فرمان را بررسی کنید و در صورت لزوم شارژ کنید. مایع ناکافی می تواند بر عملکرد فرمان تأثیر بگذارد.

– مایع گیربکس (در صورت وجود): سطح روغن گیربکس را طبق دستورالعمل سازنده بررسی کنید. سطح مایع کافی برای تعویض روان دنده مهم است.

– مایع شستشوی شیشه جلو: مطمئن شوید که مخزن مایع لباسشویی پر شده است. مایع لباسشویی کافی با تمیز نگه داشتن شیشه جلو به حفظ دید کمک می کند.

2- وضعیت لاستیک:

– فشار باد لاستیک (از جمله لاستیک زاپاس) را بررسی کنید

    – عمق آج تایر را چک نمایید

    – به دنبال علائم ساییدگی، برآمدگی یا بریدگی روی لاستیک ها باشید

– فشار باد لاستیک را بررسی کنید: برای بررسی فشار باد تایرها از جمله زاپاس از فشار سنج تایر استفاده کنید. برای فشار توصیه شده به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کنید.

– عمق آج لاستیک را بررسی کنید: عمق آج لاستیک را با استفاده از عمق سنج آج یا نشانگرهای سایش داخلی بررسی کنید. لاستیک های فرسوده می توانند بر کشش و هندلینگ تأثیر بگذارند.

– به دنبال علائم ساییدگی، برآمدگی یا بریدگی روی لاستیک ها باشید: دیواره های جانبی لاستیک و آج را برای هرگونه آسیب قابل مشاهده بررسی کنید. لاستیک هایی که فرسودگی بیش از حد نشان می دهند یا برآمدگی یا بریدگی دارند را تعویض کنید، زیرا می توانند منجر به خرابی لاستیک شوند.

3- چراغ ها و سیگنال ها:

   – چراغ های جلو (نور پایین و نور بالا)

    – چراغ ترمز

    – چراغ های راهنما

    – چراغ های معکوس

    – چراغ خطر

    – چراغ های داخلی

– چراغ های جلو: چراغ های جلو و پایین چراغ های جلو را بررسی کنید تا مطمئن شوید که درست کار می کنند. چراغ های جلو که به درستی کار می کنند برای دید بسیار مهم هستند.

– چراغ های ترمز: از شخصی بخواهید که به شما کمک کند تا بررسی کنید که وقتی پدال ترمز فشار داده می شود، همه چراغ های ترمز روشن می شوند. چراغ های ترمز معیوب می تواند ایمنی را به خطر بیندازد.

– چراغ های راهنما: چراغ های راهنما (هم جلو و هم عقب) را تست کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می کنند. چراغ راهنماهای کار برای برقراری ارتباط با اهداف شما در جاده ضروری است.

– چراغ های عقب: بررسی کنید که وقتی خودرو در دنده عقب است چراغ های عقب روشن شوند. این چراغ ها به بهبود دید در هنگام پشتیبان گیری کمک می کنند.

– چراغ های خطر: چراغ های خطر را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که همه چراغ های نشانگر به طور همزمان چشمک می زنند. چراغ های خطر برای هشدار دادن به سایر رانندگان در مواقع اضطراری مهم هستند.

– چراغ های داخلی: عملکرد چراغ های داخلی از جمله نور گنبد و روشنایی داشبورد را بررسی کنید.

4- ترمز | چک لیست بررسی سلامت فنی خودرو

    – لنت های ترمز را از نظر سایش چک نمایید

    – کارایی ترمزها را تست کنید

    – به دنبال علائم نشت روغن ترمز باشید

– سایش لنت های ترمز را بررسی کنید: لنت های ترمز را از نظر ضخامت بررسی کنید. اگر نزدیک به حداقل ضخامت فرسوده شده اند، برای اطمینان از عملکرد ترمز مطلوب، آنها را تعویض کنید.

– کارآیی ترمزها را آزمایش کنید: در حین رانندگی با سرعت مطمئن، ترمزها را فشار دهید تا هرگونه ناهنجاری مانند پدال نرم، ارتعاش یا صدای جیر جیر را بررسی کنید.

– به دنبال علائم نشت روغن ترمز باشید: خطوط ترمز و کالیپرها را از نظر هرگونه نشانه ای از نشت روغن ترمز، مانند لکه های مرطوب یا چکیدن مایع بررسی کنید. نشتی روغن ترمز باید به سرعت برطرف شود.

5- باتری:

– اتصالات باتری را از نظر خوردگی بررسی کنید

– تست ولتاژ باتری و وضعیت کلی

– اتصالات باتری را از نظر خوردگی بررسی کنید: پایانه ها و کابل های باتری را از نظر خوردگی یا تجمع بررسی کنید. در صورت لزوم آنها را تمیز کنید تا از تماس الکتریکی مناسب اطمینان حاصل کنید.

– تست ولتاژ باتری و وضعیت کلی: از یک ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ باتری استفاده کنید. اگر ولتاژ پایین است یا باتری قدیمی است، ممکن است نیاز به تعویض داشته باشد.

6- برف پاک کن و شیشه جلو:

– تیغه های برف پاک کن شیشه جلو را از نظر سایش بررسی کنید

– از عملکرد صحیح برف پاک کن ها و جت های شستشو اطمینان حاصل کنید

– شیشه جلو را از نظر وجود ترک یا بریدگی بررسی کنید

– تیغه های برف پاک کن شیشه جلو را از نظر ساییدگی بررسی کنید: تیغه های برف پاک کن را از نظر هرگونه نشانه ای از ترک خوردگی، شکافتن یا فرسودگی لبه ها بررسی کنید. اگر به طور موثر شیشه جلو را تمیز نمی کنند، آنها را تعویض کنید.

– اطمینان از عملکرد صحیح برف پاک کن ها و جت های شستشو: برف پاک کن ها را فعال کنید و  مایع شستشو برای تایید درست کارکردن و دید کافی.

– شیشه جلو را از نظر وجود ترک یا بریدگی بازرسی کنید: شیشه جلو را از نظر هرگونه آسیب، مانند ترک یا بریدگی، بررسی کنید. تراشه های کوچک قابل تعمیر هستند، اما آسیب های بزرگتر ممکن است نیاز به تعویض شیشه جلو داشته باشد.

7- تسمه و شیلنگ:

– تسمه های موتور را از نظر سایش یا آسیب بررسی کنید

– شیلنگ های رادیاتور و سایر شیلنگ های خنک کننده را از نظر نشتی یا ترک بررسی کنید

– تسمه‌های موتور را از نظر سایش یا آسیب بررسی کنید: وضعیت تسمه سرپانتین یا تسمه V را که اجزای مختلف موتور را به حرکت در می‌آورد، بررسی کنید. به دنبال ترک، ساییدگی یا سایش بیش از حد باشید و در صورت لزوم تعویض کنید.

– شیلنگ های رادیاتور و سایر شیلنگ های خنک کننده را از نظر نشتی یا ترک بررسی کنید: شیلنگ های متصل به رادیاتور و سایر خطوط خنک کننده را برای هر گونه علائم نشتی، برآمدگی یا ترک بررسی کنید. برای جلوگیری از نشت مایع خنک کننده، شیلنگ های آسیب دیده باید تعویض شوند.

8- فیلترها:

– فیلتر هوا: چک شود و اگر لازم بود تعویض گردد

– فیلتر هوای کابین: بررسی و در صورت نیاز تعویض شود

– فیلتر سوخت (در صورت وجود): طبق توصیه، تعویض آن را در نظر بگیرید

– فیلتر هوا: فیلتر هوا را از نظر آلودگی، زباله یا گرفتگی بیش از حد بررسی کنید. فیلتر هوای کثیف می تواند جریان هوا را به موتور محدود کند و بر عملکرد و راندمان سوخت تأثیر بگذارد. در صورت لزوم تعویض کنید.

– فیلتر هوای کابین: اگر وسیله نقلیه شما مجهز به فیلتر هوای کابین است، آن را از نظر کثیفی و زباله بررسی کنید. گرفتگی فیلتر هوای کابین می تواند جریان هوا را به داخل کابین کاهش دهد و کارایی سیستم HVAC را کاهش دهد. همانطور که توصیه می شود جایگزین کنید.

– فیلتر سوخت (در صورت وجود): برای تعیین اینکه آیا فیلتر بنزین دارد یا خیر، با دفترچه راهنمای خودرو خود مشورت کنید. اگر چنین است، برنامه تعمیر و نگهداری توصیه شده برای تعویض فیلتر بنزین را دنبال کنید.

9- سیستم تعلیق و فرمان:

– هرگونه صدا یا ارتعاش غیرعادی را بررسی کنید

– اجزای تعلیق را از نظر سایش یا آسیب بررسی کنید

– واکنش پذیری فرمان را تست کنید

– وجود هرگونه صدا یا لرزش غیرمعمول را بررسی کنید: در حین رانندگی، به هر گونه صداهای غیرمعمول مانند صدای کوبیدن یا تق تق گوش دهید. به هر گونه لرزشی که ممکن است نشان دهنده مشکل در سیستم تعلیق یا فرمان باشد توجه کنید.

– اجزای تعلیق را از نظر سایش یا آسیب بررسی کنید: اجزای تعلیق، از جمله ضربه‌ها، بازوها، بازوهای کنترلی و بوش‌ها را به صورت چشمی از نظر سایش، نشتی یا آسیب بررسی کنید. قطعات فرسوده یا آسیب دیده را در صورت نیاز تعویض کنید.

– تست پاسخگویی فرمان: مطمئن شوید که فرمان به نرمی و بدون بازی یا سفتی بیش از حد پاسخ می دهد. هر گونه مشکل در پاسخگویی فرمان باید به سرعت برطرف شود.

10- سیستم اگزوز:

– برای هر گونه نشتی یا صداهای غیر معمول بررسی کنید

– به دنبال علائم زنگ زدگی یا آسیب باشید

– بررسی هرگونه نشتی یا صداهای غیرمعمول: سیستم اگزوز را به صورت چشمی برای هر گونه علائم نشتی، مانند سوراخ های زنگ زدگی یا مناطق دوده بازرسی کنید. به هر گونه صداهای غیرعادی مانند صدای خش خش یا تق تق، که ممکن است نشان دهنده مشکلات سیستم اگزوز باشد گوش دهید.

11- تجهیزات اضطراری:

– مطمئن شوید که لاستیک زاپاس، جک و آچار یدک دارید

– عملکرد مثلث های هشدار دهنده، جلیقه های بازتابنده و سایر تجهیزات اضطراری را بررسی کنید

– مطمئن شوید که لاستیک زاپاس، جک و آچار گیره دارید: مطمئن شوید که وسیله نقلیه شما دارای لاستیک زاپاس باد شده و ابزار لازم برای تعویض لاستیک در صورت نیاز است.

– بررسی عملکرد مثلث های هشدار دهنده، جلیقه های بازتابنده و سایر تجهیزات اضطراری: اطمینان حاصل کنید که هرگونه تجهیزات اضطراری در وسیله نقلیه شما، مانند مثلث های هشداردهنده یا جلیقه های بازتابنده، در وضعیت خوبی هستند و در صورت نیاز در مواقع اضطراری کنار جاده در دسترس هستند.

نتیجه گیری:

به یاد داشته باشید، این یک چک لیست کلی است و ممکن است موارد اضافی مخصوص به برند و مدل خودروی شما وجود داشته باشد. برای هر گونه وظایف و فواصل نگهداری توصیه شده توسط سازنده، با دفترچه راهنمای مالک خودرو خود مشورت کنید. علاوه بر این، سرویس منظم توسط یک مکانیک واجد شرایط برای بازرسی و نگهداری جامع خودروی شما بسیار مهم است.

انجام منظم این بررسی‌ها می‌تواند به شناسایی مشکلات احتمالی در مراحل اولیه کمک کند و به شما امکان می‌دهد به سرعت به آنها رسیدگی کنید و سلامت و ایمنی کلی وسیله نقلیه خود را حفظ کنید.


در مجله رینگو بیشتر بخوانید:

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا